I forbindelse med at Norge i fjor ratifiserte tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT), påtok Norge seg blant annet en forpliktelse til å etablere en ny ordning med regelmessige besøk fra et nasjonalt, uavhengig organ til steder hvor folk er frihetsberøvet – en såkalt nasjonal forebyggende mekanisme (NFM). Formålet med ordningen er å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Stortinget har valgt å legge dette til Sivilombudsmannens ansvarsområder. Sivilombudsmannen har derfor opprettet en egen NFM-avdeling.

I den forbindelse har Sivilombudsmannen invitert til åpent møte 24/4-2014 kl 13:00-14:30, for å presentere den nye ordningen og for å informere om og motta innspill til etableringen og sammensetningen av et rådgivende utvalg. Her kan du lese mer: Invitasjon til åpent møte om NFM

Share
 

Comments are closed.