Åpent seminar om næringsliv og menneskerettighetsansvar

Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling (ICJ-Norge) ved fagutvalget for virksomheters menneskerettighetsansvar, har gleden av å invitere til årets seminar.

Seminaret starter med en fiktiv meglingssak: Et norsk statseid investeringsfond er klaget inn til Norges nasjonale kontaktpunkt for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper på bakgrunn av et porteføljeselskaps medvirkning til brudd på internasjonal humanitærrett. Gjelder OECDs retningslinjer for en statseid investor og hvis så, hvordan?

Temaet blir deretter diskutert av et bredt sammensatt panel, og det oppfordres til deltagelse også fra salen.

Tid: Torsdag 20. mars 2014 kl. 17:00- 20:00
Sted: Fritt Ord, Uranienborgveien 2 (inngang Parkveien)

Bindende påmelding til Elizabeth Guerra Bustan – egb@ilpi.org – innen 13. mars 2014

to inhibitors of phosphodiesterase type 5 (sildenafil, tadalafil, amoxicillin buy achieve and maintain anerection sufficient to have satisfactory sexual relations (1). The.

. Gratis inngang. Enkel bevertning. 

Her kan du se hele programmet og beskrivelse av faktum i den fiktive saken.

Vel møtt!

Share