Årsmøte i ICJ-Norge 11. mars 2015

Den 11

2. Patient communication. Patients may have concerns- hypertension How does cialis work?.

. mars 2015 kl. 18:00 avholdes årsmøte i ICJ-Norge. Møtet avholdes på Universitetet i Oslo, Domus Academica: Theologisk eksamenssal (SE02202). 

Du finner følgende dokumenter her:

I tillegg ønsker vi å informere om at Ketil Lund, kommisjonær i ICJ og styremedlem i ICJ-Norge, vil holde et innlegg om vårt internasjonale arbeid og sin rolle som kommisjonær.

Vel møtt!

Share