Fagutvalget for flyktning- og humanitærrett har sendt et brev til UDI med anmodning om å gi Morderchai Vanunu innreisetillatelse og status som overføringsflytkning i Norge.

Brevet er også sendt i kopi til politisk rådgiver i Utenriksdepartementet, Tarjei Skirbekk

Du kan lese brevet her

Share
Tagged with:
 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.