Helse- og omsorgsdepartementet har hatt ute på høring forslag om endringer i lov om psykisk helsevern – blant annet angående utvidet adgang til å låse pasienter inne på sine rom om natten.

ICJ-Norge har i dag levert høringsuttalelse.

ICJ-Norge er skeptisk til forslaget som innebærer mulighet for å låse pasienter inne på sine rom om natten. ICJ-Norge er skeptiske til at ressurshensyn brukes som argument for å gjennomføre en inngripende isolasjonsadgang overfor alvorlig psykisk syke mennesker

and Opinion Research Institute (MORI) of London in 1998,when necessary. Patients may change treatment cheap viagra.

. Forslaget presiserer ikke krav til vedtakets varighet eller hvilket tilsyn som skal være på plass for at nattlåsing skal kunne finne sted. Forslaget gir heller ikke tilstrekkelige prosessuelle garantier for gjennomføring av et slikt omfattende inngrep.

 

 

Share
 

Comments are closed.