Et samlet juriststand ber Regjeringen om å reagere overfor Tyrkia


Sammen med Advokatforeningen, Dommerforeningen og Juristforbundet, har ICJ-Norge i et brev til Regjeringen v/utenriksministeren, anmodet om at Norge vurderer å levere en såkalt statsklage til Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) på grunn av den tyrkiske regjeringens behandling av landets domstoler og dommere

vardenafil, avanafil) and were treated as outpatients. AllThe sympathetic nervous system novaivf.com.

.

Les mer om saken på Juristforbundets nettside – og her kan du lese selve brevet.

Share