ICJ-Norges arbeid er organisert gjennom flere fagutvalg innenfor følgende rettsfelt/temaer (du kan lese mer om de enkelte fagutvalgene og deres arbeid ved å klikke på lenkene):

Share