Arbeidsfelt:

Diskrimineringsrettslig fagutvalg jobber med diskrimineringsrettslige problemstillinger i både en norsk og internasjonal kontekst. Utvalget vil jobbe med ulike sider av diskrimineringsvernet på individuelt og strukturelt nivå. Det materielle innholdet i vernet er sentralt for faggruppens arbeid, men muligheter for å håndheve vernet både for ombud og domstol vil også bli gitt oppmerksomhet.

Fagutvalgets arbeid danner grunnlag for ICJ-Norges styrebehandling av temaer som berører diskrimineringsrettslige problemstillinger.

I 2014 jobber fagutvalget med rettshjelp. Fagutvalget planlegger å organisere en politisk debatt om rettshjelp og å utarbeide en utredning om konsekvensene av dagens rettshjelpsordning, som vi ønsker å bruke i vårt interessepolitiske arbeid. Vi mener rettshjelp både er nødvendig for å styrke diskrimineringsvernet og rettssikkerheten til utsatte og ressurssvake grupper.

Medlemmer:

Lene Løvdal, rådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet

Else Leona McClimans, advokat/partner i advokatfirmaet Økland & Co DA

Tina Storsletten Nordstrøm, advokat i advokatfirmaet Føyen DA

Frøydis Kristin Patursson, rettighets- og prosjektansvarlig i JURK

Silje Steinardotter Hasle, seniorrådgiver i Dysleksi Norge

Jeanette Fjeldheim, juridisk rådgiver i Landsforeningen for lesbiske og homofile

Oddvar Thorbjørnsen, juridisk rådgiver for Landsforeningen for lesbiske og homofile

 

Share