Arbeidsfelt:

ICJ-Norges fagutvalg for flyktning- og humanitærrett arbeider opp mot norsk forvaltning av flyktningers beskyttelsesbehov, herunder norske myndigheter og selskapers tilstedeværelse i flyktningproduserende land.

Utvalget vil også kunne engasjere seg på pro bono-basis i utvalgte prinsipielle saker på feltet, på vegne av individer eller som partshjelp. Da vil enten advokater blant utvalgets egne medlemmer eller tilknyttede advokater før sakene.

Nyheter fra utvalget finner du her.

Utvalget har følgende sammensetning:

Torstein Bae, tb@legalis.no / 924 09 376 (leder)

Knut Erik Strøm, knuest@online.no / 22 46 75 83 / 950 03 612
Kjersti Cecilie Jensen, kcj@hjort.no / 950 07 241
Julia Bennin, juliabennin@gmail.com / 468 28 822
Constance Jessen Holm, cjh@lundogco.no / 991 19 968
Mads Andenæs, mads.andenas@jus.uio.no / 22 85 93 82 / 466 24 550

Share