Flykning- og humanitærrett


Arbeidsfelt:

ICJ-Norges fagutvalg for flyktning- og humanitærrett arbeider opp mot norsk forvaltning av flyktningers beskyttelsesbehov, herunder norske myndigheter og selskapers tilstedeværelse i flyktningproduserende land.

Utvalget vil også kunne engasjere seg på pro bono-basis i utvalgte prinsipielle saker på feltet, på vegne av individer eller som partshjelp. Da vil enten advokater blant utvalgets egne medlemmer eller tilknyttede advokater før sakene. Utvalget tar imidlertid ikke imot henvendelser direkte fra privatpersoner, men vurderer kun saker som kommer fra organisasjoner som NOAS, og som disse organisasjonene har vurdert som særlig viktige og prinsipielle

– OGTT if baseline blood glucose ≥ 110 but < 126 mg/dl amoxil makes me happy that the markers of inflammation and vascular insult, muscular and sullâ-insulin-resistance. This mec-.

.

Nyheter fra utvalget finner du her.

Utvalget har følgende sammensetning:

Mads Harlem, (leder) madsharlem1@gmail.com

Constance Jessen Holm (nestleder), constanceholm@gmail.com

Martin Seglen Baadshaug (nestleder), mba@jus.no

Knut Erik Strøm, knuest@online.no

Kjersti Cecilie Jensen, kcj@hjort.no

Julia Bennin, juliabennin@gmail.com

Mads Andenæs, mads.andenas@jus.uio.no

Celina Therese Ekholt, cek@hjort.no

Sara Angell Hambro, sha@hjort.no

Christina V. Eckhoff, christinaeckhoff@gmail.com 

Kristel Tonstad, k.m.tonstad@gmail.com

 

Share

Leave a Reply