Arbeidsfelt:

ICJ-Norges fagutvalg for flyktning- og humanitærrett arbeider opp mot norsk forvaltning av flyktningers beskyttelsesbehov, herunder norske myndigheter og selskapers tilstedeværelse i flyktningproduserende land.

Utvalget vil også kunne engasjere seg på pro bono-basis i utvalgte prinsipielle saker på feltet, på vegne av individer eller som partshjelp. Da vil enten advokater blant utvalgets egne medlemmer eller tilknyttede advokater før sakene. Utvalget tar imidlertid ikke imot henvendelser direkte fra privatpersoner, men vurderer kun saker som kommer fra organisasjoner som NOAS, og som disse organisasjonene har vurdert som særlig viktige og prinsipielle.

Nyheter fra utvalget finner du her.

Utvalget har følgende sammensetning:

Torstein Bae, tb@legalis.no / 924 09 376 (leder)

Knut Erik Strøm, knuest@online.no / 22 46 75 83 / 950 03 612

Kjersti Cecilie Jensen, kcj@hjort.no / 950 07 241

Julia Bennin, juliabennin@gmail.com / 468 28 822

Constance Jessen Holm, cjh@lundogco.no / 991 19 968

Mads Andenæs, mads.andenas@jus.uio.no / 22 85 93 82 / 466 24 550

Celina Therese Ekholt cek@hjort.no / 404 66 665

Eirik Wigenstad Eiwig@hjort.no / 917 93 846

Øystein Skotheim oysko@hjort.no / 477 11 846

Marianne Nerland  Marianne.Nerland@uib.no / 55 58 95 79

Sara Angell Hambro sha@hjort.no / 911 00 332

Elise Dale Tertnes elisetertnes@gmail.com /922 96 245

Share