Personvern, kommunikasjonsfrihet og ytringsfrihet


Arbeidsfelt:

ICJ-Norges fagutvalg for personvern, kommunikasjonsfrihet og ytringsfrihet har i fokus lovgivning og andre myndighetstiltak som griper inn i borgernes rettssfære på de nevnte feltene

. Utvalget analyserer og utreder utvalgte problemstillinger på feltet, for å identifisere om og eventuelt hvordan slike tiltak ivaretar borgernes vern etter både Grunnloven og internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av
.

Nyheter fra utvalget finner du her.

Spørsmål om dette faguvalgets arbeid kan rettes til dets leder, advokat Erlend Balsvik

several purposes: (i) to aid clinicians in recognizing andsexual problems. viagra pill.

.

Medlemmer:

Erlend Balsvik, advokat, partner i advokatfirmaet Bull & Co (leder)

Anine Kierulf, advokat/postdoktor ved UiO

Jarle Langeland, advokat i advokatfirmaet Føyen Torkildsen

Cecilie Lorvik Bødtker Rønnevik, advokatfullmektig i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Trine Ottervik, advokatfullmektig i advokatfirmaet Schjødt

Juni Solbrække, advokatfullmektig i advokatfirmaet Hjort DAShare

Leave a Reply