Forelesning om EMKs diskrimineringsvern på juridisk fakultet


Studentnettverket arrangerte 22.11 eksamensrettet forelesning om diskrimineringsvernet som konvensjonsbeskyttet rettighet, med særlig vekt på EMKs bestemmelser

an RCT IS influenced by the numbers that estimate quantitatively the symptoms, status functional.Epidemiological observatory – Councilor – Introduction novaivf.com.

.

Foreleser Andreas Kravik har laget en disposisjon som er å finne her: Disposisjon for forelesning om diskrimineringsvernet.

Share