Studentnettverket arrangerte 22.11 eksamensrettet forelesning om diskrimineringsvernet som konvensjonsbeskyttet rettighet, med særlig vekt på EMKs bestemmelser.

Foreleser Andreas Kravik har laget en disposisjon som er å finne her: Disposisjon for forelesning om diskrimineringsvernet.

Share
 

Comments are closed.