ICJ Norges utvalg for virksomheters menneskerettighetsansvar arrangerte 23. november 2010 et seminar med temaet – Hva gjør selskaper for å unngå menneskerettighetsbrudd- og hva kan de gjøre bedre?

Telenor, Hydro og Statkraft innledet om sine forretningsetiske retningslinjer og de verktøy selskapene bruker for å hindre menneskerettighetsbrudd i forbindelse med sine aktiviteter. Menneskerettighetsjurist Mitra Forouhar var i sin innledning opptatt av at selskaper må ha menneskerettighetsekspertise og avdekke fakta og risiko for menneskerettighetsbrudd gjennom aktive undersøkelser som ledd i en ”Human Rights Due Diligence” prosedyre. Under debatten ble det blant annet stilt spørsmål om hvordan man sikrer at ønsket om profitt ikke går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter, hvordan selskapene implementerer sine retningslinjer i praksis og hvordan man går frem for å kontrollerer leverandørkjedene.

Les E24 sin artikkel om seminaret

Share
 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.