ICJ-Norge har i brev av i dag til Utenriksdepartementet skissert tre forslag til tiltak som kan forbedre rettssikkerheten til sivile ofre i land hvor norske militære styrker opererer og påfører sivilbefolkningen skader.

Brevet med nærmere beskrivelse av tiltak, kan leses her: BrevUD tiltak for bedre rettsikkerhet for sivile i krigssoner271010

Share
 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.