Styret i ICJ Norge har vedtatt å opprette et eget fagutvalg for klima- og miljøspørsmål. I Norge er det for tiden ingen NGOer som arbeider med slike spørsmål fra en mer rendyrket rettslig innfallsvinkel, noe det synes å være et økende behov for.

Styret har bedt forlagsredaktør Marius Nordby om å invitere interesserte deltakere til et slikt utvalg. Utvalget vil i stor grad selv bestemme sin arbeidsform og ledelse etter at utvalget har avholdt et konstituerende møte. Styret har så langt hatt for øye rettsspørsmål knyttet til klima, mer enn tradisjonelle miljørettslige spørsmål. Dette vil omfatte menneskerettslige temaer, men ikke utelukkende det. Et slikt utvalg er tenkt å bidra til å bygge kompetanse på dette området, som det antas å være sterkt behov for. Arbeidsoppgavene kan være, men er ikke begrenset til, å opparbeide en posisjon som viktig høringsinstans og ressurssenter i slike spørsmål, og å ta initiativ og bidra til å øve påtrykk og gi informasjon hvor behov oppstår.

De som måtte være interessert i å bidra til dette, kan kontakte Marius Nordby på marius.gulbranson.nordby@fagbokforlaget.no .

Share
 

Comments are closed.