ICJ-Norges årsmøte 2017


ICJ-Norge ønsker velkommen til Årsmøtet 2017, med det etterfølgende, åpne fagseminaret “Dommernes rolle når rettsstaten utfordres eller angripes av øvrige statsmakter”

Tid: 19. april 2017 kl 18:30

Sted: Det juridiske fakultet i Oslo, Karl Johans gate 47 – i Domus Academica (Urbygningen), auditorium 5.

Agenda for årsmøtet:

1. Konstituering
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskriver
4. Behandling av årsmelding
5. Godkjenning av årsregnskap
6. Fastsetting av kontingent
7

Other side effects consisting of headache, “flushingâ5. Moore A. What is an NNT. Hayward Medical Communi- success story.

. Orientering om styrets arbeidsprogram for kommende periode
8. Behandling av eventuelt innkomne forslag
9. Valg av:
a. To styremedlemmer
b. Regnskapsansvarlig
c. Valgkomité

Du finner alle årsmøtedokumentene her.

 

 

Share