Regjeringen har hatt ute på høring NOU 2011:9 “Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet” – om reformer innenfor tvangspsykiatrien.

ICJ-Norge har levert en omfattende høringsuttalelse, der vi stiller oss kritiske til sentrale deler av NOU’ens forslag.

Share
 

Comments are closed.