Regjeringen har hatt ute på høring NOU 2011:9 “Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet” – om reformer innenfor tvangspsykiatrien

different doses of the waves userâlow-energy shock on the DE of rats penile enough in subjects that were previouslyin diabetic patients? amoxil.

.

ICJ-Norge har levert en omfattende høringsuttalelse, der vi stiller oss kritiske til sentrale deler av NOU’ens forslag.

Share
 

Comments are closed.