Inntak av nye saker til pro bono-prosjektet stanset 1. januar 2020

Vi gjør oppmerksom på at inntak av nye saker til pro bono-prosjektet stanset 1. januar 2020. 

Etter dette vil det ikke bli tatt inn nye saker. Alle saker som er innsendt innen fristen vil bli vurdert, og saker som har gått videre til rettslig prøving vil bli ferdigstilt. 

Alle som har sendt inn saker vil få svar på om Pro Bono Gruppen går videre med saken eller ikke, men grunnet stor saksmengde må det påberegnes ventetid.

Share