ICJ Norge slutter seg til kritikken fra ICJ (Geneve), ICJs senter for uavhengige dommere og jurister (CIJL) og 44 ICJ Kommisjonærer. Som det fremgår av den felles uttalelsen, er maktfordelingsprinsippet og grunnregelen om rettsvesenets uavhengighet fra politisk kontroll i ferd med å kollapse i Polen. Dommernes ytringsfrihet, foreningsfrihet og rett til å samles for fredelige formål er truet

Oral absorption was rapid in all species studied, with Tmaxof 3 hours or less. buy viagra online It is stable at 90°C in an inert atmosphere..

. Det er derfor påkrevd med internasjonale mottiltak innenfor rammene av politisk og rettslig samarbeid i Europa.

 

Share
 

Comments are closed.