ICJ-Norge ønsker gjennom en stipendordning for masterstudenter på det juridiske fakultet å bidra til gjennomføringen av en masteroppgave, fortrinnsvis på 30 sp. Dyktige og engasjerte studenter som ønsker å utrede menneskerettslige problemstillinger er velkomne til å søke.

Stipendordningen er et middel for å øke kunnskapen om og engasjementet rundt menneskerettighetene blant jusstudentene. 
Gjennom ordningen tilbys følgende:

– Stipend pålydende Kr 5 000

– Råd og praktiske innspill fra våre erfarne menneskerettighetsjurister

– Muligheter for reisestipender hvis dette er nødvendig for oppgaven

– Kort presentasjon av student og oppgave på ICJ-Norges internettsider

– Alle studenter som deltar i ICJ- Norges stipendordning, vil få en bekreftelse på at de har deltatt i programmet.

Send søknad med CV, karakterutskrift og en kort beskrivelse av oppgavens tema til post@icj.no innen 15.april. ICJ kan også bidra til utforming av problemstilling.

Share
 

Comments are closed.