I forlengelse av ICJ-Norges årsmøte 31/5-2011 (kl 18:00), arrangerer ICJ-Norge i samarbeid med Advokatforeningen fagdebatten “Menneskerettighetene inn i Grunnloven?” – om arbeidet med revisjon av Grunnloven i forbindelse med dens 200-årsjubileum i 2014, og spørsmålet om menneskerettighetenes plass i Grunnloven. Innledere er høyesterettsdommer Hilde Indreberg, medlem av Stortingets menneskerettsutvalg, og tidligere Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith. Arrangementet er åpent, og finner sted i Litteraturhuset i Oslo kl 18:45 .

Share
 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.