ICJ-Norge registrerer med glede og forventning nyheten at Stortingspresidenten vil fremme et respresentantforslag for Stortinget 4. mars, om opprettelse av en ny Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge.

“En nasjonal institusjon under Stortinget skal gjennom lovpålagte oppgaver styrke samordningen og systematiseringen av menneskerettighetsarbeidet i Norge. Den skal være et faglig tyngdepunkt som skal bistå både myndigheter og sivilt samfunn i menneskerettighetsspørsmål, samtidig som institusjonen skal innta en aktiv overvåkings- og pådriverrolle.” (Stortingspresident Olemic Thommessen)

Norge ble i 2012 nedgradert fra A-nasjon til B-nasjon av FNs Høykommissær for menneskerettigheter, på grunn av manglende innretning av en National institusjon for menneskerettigheter, i henhold til de såkalte Paris Principles.

ICJ-Norges styremedlem, høyesterettsdommer emeritus Ketil Lund, deltok som én av fire medlemmer i et uavhengig utvalg som på oppdrag fra Utenriksdepartementet, i mars 2011 leverte en vurdering av Norges Nasjonale institusjon, samt et forslag til hvordan denne kunne og burde omorganiseres og innrettes, for å tilfredsstille de nevnte Paris Principles og utgjøre en reell kraft på feltet i Norge:

PROTECTING AND PROMOTING HUMAN RIGHTS IN NORWAY – Review of the Norwegian Centre for Human Rights in its Capacity as Norway’s National Human Rights Institution

Dette arbeidet ble dessverre ikke fulgt opp politisk den gang, men det er vårt håp at utvalgets vurderinger og anbefalinger nå trekkes frem igjen og danner et grunnlag for oppfølgningen av Stortingspresidentens nye initiativ.

Share
 

Comments are closed.