Fiktiv rettssak: Erstatningssøksmål i Norge for brudd på menneskerettigheter i utlandet

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) ved fagutvalget for virksomheters menneskerettsansvar – har gleden av å invitere til et unikt seminar:

Tid:    Torsdag 21. mars 2013 kl 17:00- 20:00

Sted:  Fritt Ord, Uranienborgveien 2 (inngang Parkveien)

Seminaret starter med en fiktiv rettssak: Et norsk oljeserviceselskap saksøkes ved Oslo tingrett med krav om erstatning for medvirkning til menneskerettighetsbrudd mot sivilbefolkningen i et militærdiktatur. Saken prosederes av advokatene Frode Elgesem og Kyrre Eggen

Metabolic syndrome and risk of cancer: increased risk of cancer in the offices piÃ1 common true story amoxil dysfunction treatment.

. Tvisten tar opp spørsmål som sivilt medvirkningsansvar, jurisdiksjon, verneting og gruppesøksmål. Deretter vil ordstyrer Aslak Bonde og et ekspertpanel innlede til debatt.

Se hele seminarprogrammet her.

Bindende påmelding til sidsel.roenning@schjodt.no innen 12. mars 2013.

Gratis inngang. Enkel bevertning.

Share
 

Comments are closed.