Fiktiv rettssak: Erstatningssøksmål i Norge for brudd på menneskerettigheter i utlandet

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge) ved fagutvalget for virksomheters menneskerettsansvar – har gleden av å invitere til et unikt seminar:

Tid:    Torsdag 21. mars 2013 kl 17:00- 20:00

Sted:  Fritt Ord, Uranienborgveien 2 (inngang Parkveien)

Seminaret starter med en fiktiv rettssak: Et norsk oljeserviceselskap saksøkes ved Oslo tingrett med krav om erstatning for medvirkning til menneskerettighetsbrudd mot sivilbefolkningen i et militærdiktatur. Saken prosederes av advokatene Frode Elgesem og Kyrre Eggen. Tvisten tar opp spørsmål som sivilt medvirkningsansvar, jurisdiksjon, verneting og gruppesøksmål. Deretter vil ordstyrer Aslak Bonde og et ekspertpanel innlede til debatt.

Se hele seminarprogrammet her.

Bindende påmelding til sidsel.roenning@schjodt.no innen 12. mars 2013.

Gratis inngang. Enkel bevertning.

Share
 

Comments are closed.