Seminar om norske virksomheters menneskerettsansvar


ICJ-Norge inviterer til åpent seminar i Oslo, 23
. november 2010
, om norske selskapers menneskerettsansvar, ikke minst når de opererer i andre deler av verden

• Surgical Therapy How long does cialis last? for establishment of the diagnosis..

. Høyt kvalifiserte jurister og representanter for store, norske konserner som Statoil, Norsk Hydro og Statkraft deltar med innlegg.

Se hele programmet og invitasjonen her: ICJ-seminar om norske virksomheters menneskerettsansvar

Share