Situasjonen i Kashmir er nå umenneskelig!
Kiran Aziz, styremedlem i ICJ Norge, har skrevet om Kashmir-konflikten. Innlegget er publisert i Klassekampen fredag 25. oktober.

Innlegget er gjengitt i sin helhet under.

“Situasjonen i Kashmir er nå umenneskelig”

Nå er det snart tre måneder siden Modis regjering innførte strengt portforbud i den indiskkontrollerte delen av Kashmir (Jammu Kashmir). Portforbudet ble implementert som følge av opphevelsen av områdets særstatus i India, og har medført gnisninger mellom atommaktene India og Pakistan.  

Hver gang det oppstår spente situasjoner i Kashmir, begrenses den internasjonale oppmerksomheten til frykten for en stor skala krig mellom atommaktene. Det ingen imidlertid tar inn over seg, er hvordan livene til Kashmirs lokalbefolkning påvirkes i et område hvor det aldri blir fred. Det så langt tre måneder lange portforbudet har skapt uutholdelige og umenneskelige leveforhold for tusenvis.  

Portforbudet innebærer at 900 000 indiske soldater er sendt til området med 9 millioner mennesker for å opprettholde «sikkerhet og orden». Folk er isolert i sine hjem uten tilgang til internett og telefonnettet er nede. Menneskene er altså avskåret fra kontakt og rapportering til omverdenen

Baserat på denna statistik, är antalet män med måttlig och fullständig ED 448 tusen. canadian viagra Men effekterna på sexuell funktion, humör och kognition är mindre tydlig men kan vara meningsfullt i vissa män..

Processen för cellulär nekros involverar störningar av membran, såväl som strukturell och funktionell integritet. buy viagra online Sexuella dysfunktioner – Special Issue 120 3..

Ex-vivo-effekter på blodplättar aktivitet resulterade inte i någon signifikant effekt på blödningstiden hos friska frivilliga.Vid 24 timmar, var fortfarande plasmanivåerna av sildenafil ungefär 200 ng / ml, jämfört med ca 5 ng / ml när sildenafil doserades ensamt. beställ viagra.

Tabell 2 visar analys av varians för de fyra grupperna för de fem komponenterna.I motsats till de flesta andra medicinska tillstånd, de olika behandlingar för ED måste beaktas i samband med traditioner, etnicitet och socioekonomiska förhållanden samt patienten och partner önskemål, förväntningar och psykiska status. mina sidor apoteket.

Farmakodynamik Single oralt sildenafil doser större än 30 mg var associerade med ökade plasma cGMP-nivåer. viagra canada ex..

Tillverkningsprocessen är identiskt robusta för de tre testade platser och har validerats tillfredsställande för den kommersiella formuleringen vid den avsedda produktionsskala.Cellulär nekros induceras inte av stimuli inneboende till cellerna som i programmerad celldöd (PCD), men av en abrupt störning miljö- och avsteg från de normala fysiologiska betingelser (Farber et al, 1981). cialis 20mg.

. I realiteten forekommer et utpreget maktmisbruk og voldsbruk sammenholdt med brudd på flere menneskerettigheter som ytringsfrihet, retten til liv, medisinsk hjelp, utdannelse og en rettferdig rettergang. 

Voldsbruken har medført at flere er blitt drept. Over 4000 mennesker er arrestert uten lov og dom. Over 140 av disse er mindreårige. De pårørende sitter med ubesvarte spørsmål om hvor deres nære er.  

Syke mennesker har ikke tilgang til grunnleggende medisinsk hjelp. Antall mennesker som er under psykisk belastning og opplever traumer, stiger drastisk. De har ikke tilgang til hjelp. Barn er frarøvet muligheten til å gå på skole ettersom svært mange skoler er stengt

using nitrate medicines for short-term userâ action, the risk of developingcate), soy protein (e.g. soy milk, tofu, etc.) a few of them have obtained the award of a “Health taking amoxil.

.  

Journalister avskjæres fra å gjøre jobben sin

The dosing recommendation has been addressed in the SPC. generic viagra Sexuality, including erection, is a complex biopsychosocial.

. De må stå flere timer i kø for å kunne bruke PC i noen få minutter for å rapportere om situasjonen.  

Portforbudet har store økonomiske konsekvenser for lokalbefolkningen, da flere forretninger er på randen av konkurs ettersom de får ikke eksportert varer ut. De fysiske og psykiske lidelsene forverrer seg hver dag som går. Det internasjonale samfunnet må legge press på India for å stanse portforbudet. Andre tiltak som sanksjoner må vurderes for å vise at vi omverdenen bryr seg.  

Folket i Kashmir fortjener å bli hørt av verdenssamfunnet etter over 70 år med krig og konflikt. 

 

 


Share