Studentnettverkene


Studentnettverket til ICJ har eksistert siden 2008
. Nettverkets fokus er todelt: For det første arbeider vi opp mot studenter på juridisk fakultet gjennom seminarer, forelesninger og debatter som setter fokus på menneskerettslige problemstillinger – både innenfor og utenfor pensum. For det andre skal nettverket være et bindeledd mellom studentene og organisasjonen

patients and health care providers in discussing sexual generic viagra online for sale Miscellaneous drugs (ketoconazole, hyoscine,.

.

Studentnettverket er registrert som studentforening ved Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), og har i dag følgende styre:

Leder: Sigrid Terøy Finnes
Nestleder og PR: Ingunn Sandøy
Økonomiansvarlig: Oskar Jakobsen
Manduksjonsansvarlig: Aurora Valdivia Rosén
Fagutvalgsleder personvern: Camilla Aamaas
Fagutvalgsleder flyktning- og humanitærrett: Klimentina Radkova
Fagutvalgsleder dommere og advokaters uavhengighet: Unni Kolsrud             Sosialt ansvarlig: Sara Helene Tråholt Herfindal

Studentnettverket i Bergen har i dag følgende styre:

Leder: Maria Hauge
Organisasjonssekretær: Elmira Oshnavie
Økonomiansvarlig: Maria Øverland
PR-ansvarlig: Sebastian Mikkelsen
Sosialansvarlig: Kristin Mathisen
Fagutvalgsleder: Kine Brunsell
Fagutvalgsleder: Marie Mutoni Arnesen
Fagutvalgsleder: Marie Anglevik
Fagutvalgsleder: Lise Valen-Sendstad
Fagutvalgsleder: Synøve April Rylund Glesaaen
Fagutvalgsleder: Pia Baumann

Studentnettverket er først og fremst for studenter, men også nyutdannede er velkomne!

Ønsker du å engasjere deg i studentnettverkene? Besøk oss på facebooksiden til nettverket i Oslo, og på facebooksiden til nettverket i Bergen.

Share