Studentnettverket til ICJ har eksistert siden 2008. Nettverkets fokus er todelt: For det første arbeider vi opp mot studenter på juridisk fakultet gjennom seminarer, forelesninger og debatter som setter fokus på menneskerettslige problemstillinger – både innenfor og utenfor pensum. For det andre skal nettverket være et bindeledd mellom studentene og organisasjonen.

Studentnettverket er registrert som studentforening ved Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), og har i dag følgende styre:

Leder: Åsne K. Bellika
Organisasjonssekretær: Thea Michelle Torp Rivas
Økonomiansvarlig: Kani Sultanfar
PR-ansvarlig: Nimarta Bhullar
Manduksjonsansvarlig: Ingrid Skurdal Holte
Fagutvalgsleder: Ane Meyer
Fagutvalgsleder: Maria Kongsli Bondestad
Fagutvalgsleder: Fanny Anne Grandal Bardoz

Studentnettverket i Bergen har i dag følgende styre:

Leder: Bano Abdulrahman
Organisasjonssekretær: Fredrik Vingsnes
Økonomiansvarlig: Maria Hauge
PR-ansvarlig: Sebastian Mikkelsen
Sosialt ansvarlig: Lise Valen Sendstad
Fagutvalgsleder: Kaja Nordby
Fagutvalgsleder: Marie Anglevik
Fagutvalgsleder: Vårin Hildridatter Brox
Fagutvalgsleder: Marie Ledernes Teigen
Fagutvalgsleder: Synøve April Rylund Glesaaen

 

Studentnettverket er først og fremst for studenter, men også nyutdannede er velkomne!

Ønsker du å engasjere deg i studentnettverkene? Besøk oss på facebooksiden til nettverket i Oslo, og på facebooksiden til nettverket i Bergen.

Share