Studentnettverket til ICJ har eksistert siden 2008. Nettverkets fokus er todelt: For det første arbeider vi opp mot studenter på juridisk fakultet gjennom seminarer, forelesninger og debatter som setter fokus på menneskerettslige problemstillinger – både innenfor og utenfor pensum. For det andre skal nettverket være et bindeledd mellom studentene og organisasjonen.

Studentnettverket er registrert som studentforening ved Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), og har i dag følgende styre/ledelse:

Leder: Kjersti Ellestad Bull
Organisasjonssekretær: Sunniva Yde Aksnes
Økonomiansvarlig: Halvard Skarpmoen
Sosialt ansvarlig: Ksenia Anastasia Valland
PR-ansvarlig: Sanne Augusta Løkke Goli
Manduksjonsansvarlig: Mari Hennum Syrrist
Fagutvalgsleder: Ingrid Skurdal Holte
Fagutvalgsleder: Thea Michelle Torp Rivas
Fagutvalgsleder: Hilde Søraas Skorge

Studentnettverket er først og fremst for studenter, men også nyutdannede er velkomne!

Ønsker du å engasjere deg i studentnettverket?  Besøk facebooksiden vår!

Share