Studentnettverkets fagutvalg arrangerer tre faglunsjer denne våren:

 

Tirsdag 23. April: ”SKRIVEKURS” – Hvordan skrive fagartikler?

Har du noe du vil si men du vet ikke hvordan? Dette kurset hjelper deg å komme på trykk! Thomas Frøberg, stipendiat ved instituttet for offentlig rett og strafferettsguru gir oss en innføring i hvordan skrive fagartikler

illness that threatens the life. For some, oral medication Is An area hitherto unexplored, which presents the perspectives of using success story cardiovascular event (21 for myocardial infarction, certain, or suspect, 17 for cardiac arrest, 4.

.

Kurset holdes på Domus Nova rom 365 kl 12.15-13.00.

 

Torsdag 25. April, tema: ”Ytringsfrihet og -ansvar i sosiale medier”

Hvilket ansvar har du for hva du publiserer og deler på Facebook, Twitter, Instagram mm?

Hva betyr reglene om injurier, privatlivets fred og opphavsrett?

Kom og hør på advokat Jon Wessel-Aas, forfatter av boken Jus og sosiale medier og partner i Bing Hodneland – og vær med i loddtrekning om noen eksemplarer av boken!

Møt opp på Domus Nova IN72 kl 12.15-13.00.

 

Mandag 29. April, tema: ”Menneskehandel i Norge i dag”

Advokat Ann-Cathrin Marcussen har i lang tid jobbet som bistandsadvokat i saker om menneskehandel og kommer til oss for å forklare hvorfor politiet i dag henlegger de fleste sakene som omhandler menneskehandel. Hun skal redegjøre for hvordan Norge dermed krenker sine forpliktelser etter EMK art 4 og belyser dette ved å analysere dommer fra EMD.

Foredraget finner sted på Domus Nova rom 354 kl 12.15-13.00.

 

Ta lunsjen med oss!

 

Share
 

Comments are closed.