INVITASJON TIL DEBATT: «EN RETTSSTAT UTEN RETTSHJELP?»


Den internasjonale juristkommisjon ‐norsk avdeling (ICJ-Norge) ved fagutvalget for diskrimineringsrett har gleden av å invitere til en debatt om dagens rettshjelpsordning
. Fagutvalget har også fått tilskudd fra Advokatforeningen til å organisere debatten.

Tid: Fredag 23

treatment strategies with the patient and have the patient How does cialis work? prosthesis. This option is highly invasive and irreversible.

. mai 2014 kl. 08.30 – 10.30

Sted: Mariboes gate 13 

 

Program

08.30 Bevertning

Enkel frokost (rundstykker, kaffe og te)

08.55 Åpning

Vidar Strømme (styreleder ICJ Norge, partner i advokatfirmaet Schjødt)

09.00 Rettshjelp i et historisk og komparativt perspektiv

Jon T
. Johnsen (professor emeritus, Institutt for offentlig rett)

09.15 Rettshjelp i dag – funn fra en fersk rettshjelpsundersøkelse

Cand jur
. Silje S. Hasle og Ida Jordal

09.30 Paneldebatt med ordstyrer advokat Else Leona McClimans

Deltakere:

  • Nora Fjelddalen (leder, Oslo Sosialistisk Venstre)
  • Hallvard Surlien (sentralstyremedlem, Miljøpartiet de Grønne)
  • Erling Folkvord(Rødt Oslo)
  • Glenn Simon Nerdal (politisk rådgiver for Justiskomiteen, Frp)
  • Hårek Elvenes (medlem av Justiskomiteen, stortingsrepresentant for Høyre)
  • Jon T. Johnsen (professor emeritus, Institutt for offentlig rett)
  • Hedda Larsen Borgan (leder, Juss Buss)
  • Marta Trzcinska (leder, JURK)
  • Bente Oftedal Roli (seksjonsleder, Oslo Fri rettshjelpskontor)

10.30 Avslutning

Bindende påmelding til Kristel Jüriloo, kristel.juriloo@gmail.com innen 20. mai 2014

Gratis inngang.

Share