Blasfemidebatt og Krekar-sak


Angrepet på og drapene av journalister og tegnere i det franske satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo, ga opphav til en nye debatt om blant annet ytringsfrihetens grenser mot anførte krenkelser av religiøse følelser
. ICJ-Norges styremedlem Anine Kierulf bidro blant annet med en kronikk i Klassekampen, om norske politikeres holdning til ytringsfrihetens prinsipielle sider: “Liberalitetsopportunismen”

Regjeringens behandling av mulla Krekar har nylig reist spørsmål både om respekten for Grunnlovens og internasjonale menneskerettskonvensjoners vern av enkeltindivider og om politisk innblanding i politiets bruk av tvangsmidler enkeltsaker

NOThe use of the internet to prescribe therapies for erectile viagra vs cialis.

. ICJ-Norges styremedlemmer Ketil Lund, Jon Wessel-Aas og Mads Andenæs bidro i den forbindelse med en kronikk i Aftenposten: “Regjeringen og rettsstaten”

En oversikt over et utvalg av andre fagartikler og avisinnlegg som ICJ-Norges medlemmer har publisert, finner du på siden “Artikler”
.

Share