Krav om spesialrapportør på personvern i FN


ICJ har sammen med en rekke andre NGO’er sendt et åpent brev til FNs menneskerettighetssråd, med oppfordring om å opprette en spesialrapportør på personvern

a What is sildenafil citrate? f . Depression.

.

Behovet har også blitt adressert av blant andre FNs høykommissær for menneskerettigheter samt eksisterende spesialrapportører på andre felt. Spørsmålet er særlig aktualisert av utviklingen med hensyn til statlig overvåkning av telekommunikasjon og annen elektronisk kommunikasjon, men behovet for en spesialrapportør på feltet gjelder et bredere perspektiv
.

Du kan lese mer om om initiativet på ICJs nettsider – du kan også laste opp selve brevet.

Share

Årsmøte i ICJ-Norge 11. mars 2015

Den 11

2. Patient communication. Patients may have concerns- hypertension How does cialis work?.

. mars 2015 kl. 18:00 avholdes årsmøte i ICJ-Norge. Møtet avholdes på Universitetet i Oslo, Domus Academica: Theologisk eksamenssal (SE02202). 

Du finner følgende dokumenter her:

I tillegg ønsker vi å informere om at Ketil Lund, kommisjonær i ICJ og styremedlem i ICJ-Norge, vil holde et innlegg om vårt internasjonale arbeid og sin rolle som kommisjonær.

Vel møtt!

Share