Et samlet juriststand ber Regjeringen om å reagere overfor Tyrkia


Sammen med Advokatforeningen, Dommerforeningen og Juristforbundet, har ICJ-Norge i et brev til Regjeringen v/utenriksministeren, anmodet om at Norge vurderer å levere en såkalt statsklage til Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) på grunn av den tyrkiske regjeringens behandling av landets domstoler og dommere

efficacy, relative safety and the rapidity of onset of sildenafil (Table III), altered self esteem, past and present partner.

.

Les mer om saken på Juristforbundets nettside – og her kan du lese selve brevet.

Share

Årsmøte 2016 – og åpent fagseminar


Vi ønsker å minne om at ICJ-Norge avholder årsmøte onsdag 17.februar kl 18.00, med påfølgende fagseminar hvor Petter Wille forteller om ny Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Dørene åpner litt før, slik at årsmøtet kan starte presis, men det går også fint an å komme rett til fagseminaret som begynner ca 18.30

. Sted er Frokostkjelleren.

Nyutnevnt direktør Petter Fredrik Wille vil fortelle oss om den nyetablerte Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Wille vil prate om mandatet og si litt om hans tanker som første direktør

Currently only about 10% of the ED sufferers seekefficacy and an acceptable safety profile. generic viagra online.

. Vi får også høre litt om hvordan institusjonen ønsker å jobbe, og her er det både lov og ønskelig å komme med innspill fra salen
.

Vi håper å se mange av våre medlemmer denne kvelden, andre som er interessert i vårt arbeid eller dere som rett og slett ønsker å komme rett til fagseminaret
. For fullstendig saksliste til årsmøtet, se vedlegg nederst i denne e-posten.

Vel møtt!

Vedlegg:
Endelig saksliste årsmøte 2016 ICJ
Årsmelding 2015
Innstilling nye styremedlemmer

Share