Årsmøtedokumenter

ÅRSMØTET 2020 

Årsmøtet 2020 fant sted 16. april 2020. Møtet ble grunnet Covid-19 avholdt over Microsoft Teams

ÅRSMØTET 2019

ÅRSMØTET 2017

ÅRSMØTET 2014 (slått sammen med årsmøtet 2013)

Årsmøtet 2014 (og 2013) fant sted torsdag 30/1-2014 i lokalene til advokatfirmaet Schjødt i Oslo

ÅRSMØTET 2012

Årsmøtet 2012 fant sted tirsdag 29/5 kl 18, i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo. Etter selve årsmøtet arrrangeres åpent fagseminar: “Straffelovens tilregnelighetsbegrep”.

ÅRSMØTET 2011

Årsmøtet i 2011 fant sted tirsdag 31/5 kl 18, i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo.  Etter selve årsmøtet arrangerte vi åpent fagseminar:  “Menneskerettighetene inn i Grunnloven?”

ÅRSMØTET 2010

ICJ-Norges årsmøte 2010, fant sted mandag 10/5 kl 18, i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo.

Etter det formelle årsmøtet, ble det  faglig diskusjon om temaet “Forvitringen av det internasjonale torturvernet”, med innledninger fra  professor Mads Andenæs og John Peder Egenæs, general sekretær i Amnesty International, Norge

Les referatet fra årsmøtet her

Nedenfor finner du følgende årsmøtedokumenter:

Share