Artikler


Her finnes et utvalg av artikler og innlegg som representanter for ICJ-Norge har publisert i fagtidsskrifter, pressen og lignende, innenfor temaer som dekkes av ICJ-Norges interessefelt.

Artikler i fagtidsskrifter/-bøker – utvalg:

Innlegg i pressen – utvalg:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share