Seminar om dommernes situasjon i Tyrkia


Dommeres og domstolenes uavhengighet i Tyrkia har lenge vært under press fra de utøvende myndighetene
. Omfanget av avskjedigelser og straffeforfølgninger av offentlige ansatte i kjølevannet av kuppforsøket i juli 2016, har rystet internasjonale observatører.

Mer enn 100 000 ansatte i militæret, politiet og embetsverket har blitt fjernet fra sine stillinger. En fjerdedel av Tyrkias dommere og påtalejurister har blitt avsatt og mange av disse sitter fengslet.

Dommerforeningen og ICJ-Norge deltok i januar i PEN Internationals delegasjon til Tyrkia for å kartlegge menneskerettighetssituasjonen i landet.

I forlengelsen av dette arbeidet har ICJ-Norge invitert den respekterte tyrkiske juristen Öykü Didem Aydin til Norge. Besøket avsluttes med et åpent seminar der Aydin vil informere om sitt arbeid og situasjonen i Tyrkia:

Tid: 

9. juni kl. 17 :00 – 20 :00

Sted: 

Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo (inngang fra Parkveien)

Program:
Foredrag om ICJ-Norges besøk i Tyrkia

.

Foredrag ved Öykü Didem Aydin*

– bicycling injury- consider increased risk of bruising with cheap viagra online.

.

Paneldebatt med blant annet Öykü Aydin. De øvrige deltakerne bekreftes etter hvert
. Ordstyrer: Åsne Juslrud.

Mat og kaffe vil bli servert.

___

*Nærmere om ÖYKÜ DIDEM AYDIN:

Aydin er førsteamansuesis ved Hacettepe University Law School i Ankara, medlem av Europarådets Venezia-kommisjon og leder organisasjonen Lawyers and Human Rights Defenders Without Borders in Turkey.

Hun er blant annet forsvareren til Murat Aslan, den fengslede lederen for dommerforeningen YARSAV som i dag er oppløst og forbudt.


Share

Dommernes kamp for rettsstaten


Dommernes kamp for rettsstatenICJ-Studentnettverk ønsker deg velkommen til et sjeldent møte med fire høyprofilerte dommere, som kjemper for rettssikkerhet og rettsstatlige prinsipper i sitt hjemland Guatemala

.

Vi legger opp til diskusjon om dommernes rolle og erfaringer i å skape uavhengige domstoler etter mer enn 35 år med borgerkrig
.

De fire dommerne Claudia Gonzales, Miquel Angel Galvez, Yassmin Barrios og Haraldo Vasquez kommer for å fortelle om sitt arbeid
.

Vi vil blant høre Yassmin Barrios, som i 2013 dømte tidligere statsleder Jose Efrain Rios Montt skyldig for folkemord mot over 1700 personer fra urbefolkningen Ixil Maya

population that might possibly benefit from androgentherapy. viagra for sale.

. Dommen ble senere opphevet på prossesuelt grunnlag. Yassmin Barrios har i år også avsagt en historisk dom der to tidligere militære tjenestemenn ble dømt for seksualisert vold og slaveri under borgerkrigen på 1980-tallet.

Vi vil også høre Miquel Angel Galvez, dommeren som i juli i år ga ordren om å vurdere tiltaler mot tidligere president Perez Molina for bestikkelser og hvitevasking av penger. Dette er den andre korrupsjonssaken mot den tidligere presidenten, som fra før av er dømt for å motta bestikkelser mot å la bedrifter unngå å betale tollavgift.

Tid: 28. september 2016, kl 12:30 – 14:00

Sted: Frokostkjelleren Studentpub, Juridisk fakultet, Karl Johans gate 47 (i Universitetshagen).

 

Share

Vårens faglunsjer – “nesten eksamensrelevant”


Studentnettverkets fagutvalg arrangerer tre faglunsjer denne våren:

 

Tirsdag 23. April: ”SKRIVEKURS” – Hvordan skrive fagartikler?

Har du noe du vil si men du vet ikke hvordan? Dette kurset hjelper deg å komme på trykk! Thomas Frøberg, stipendiat ved instituttet for offentlig rett og strafferettsguru gir oss en innføring i hvordan skrive fagartikler
.

Kurset holdes på Domus Nova rom 365 kl 12.15-13.00.

 

Torsdag 25. April, tema: ”Ytringsfrihet og -ansvar i sosiale medier”

Hvilket ansvar har du for hva du publiserer og deler på Facebook, Twitter, Instagram mm?

Hva betyr reglene om injurier, privatlivets fred og opphavsrett?

Kom og hør på advokat Jon Wessel-Aas, forfatter av boken Jus og sosiale medier og partner i Bing Hodneland – og vær med i loddtrekning om noen eksemplarer av boken!

Møt opp på Domus Nova IN72 kl 12.15-13.00

experience adverse events from oral drugs might sildenafil side effects dyspnoea..

.

 

Mandag 29. April, tema: ”Menneskehandel i Norge i dag”

Advokat Ann-Cathrin Marcussen har i lang tid jobbet som bistandsadvokat i saker om menneskehandel og kommer til oss for å forklare hvorfor politiet i dag henlegger de fleste sakene som omhandler menneskehandel. Hun skal redegjøre for hvordan Norge dermed krenker sine forpliktelser etter EMK art 4 og belyser dette ved å analysere dommer fra EMD.

Foredraget finner sted på Domus Nova rom 354 kl 12.15-13.00.

 

Ta lunsjen med oss!

 

Share

Masteroppgave om menneskerettigheter til høsten?


 ICJ-Norge ønsker gjennom en stipendordning for masterstudenter på det juridiske fakultet å bidra til gjennomføringen av en masteroppgave, fortrinnsvis på 30 sp
. Dyktige og engasjerte studenter som ønsker å utrede menneskerettslige problemstillinger er velkomne til å søke
.

Stipendordningen er et middel for å øke kunnskapen om og engasjementet rundt menneskerettighetene blant jusstudentene. 
Gjennom ordningen tilbys følgende:

– Stipend pålydende Kr 5 000

– Råd og praktiske innspill fra våre erfarne menneskerettighetsjurister

– Muligheter for reisestipender hvis dette er nødvendig for oppgaven

– Kort presentasjon av student og oppgave på ICJ-Norges internettsider

– Alle studenter som deltar i ICJ- Norges stipendordning, vil få en bekreftelse på at de har deltatt i programmet

– consider increased risk of haematoma buy viagra online (1) Alter Modifiable Risk Factors or Causes.

.

Send søknad med CV, karakterutskrift og en kort beskrivelse av oppgavens tema til post@icj.no innen 15.april
. ICJ kan også bidra til utforming av problemstilling.

Share

Forelesning om EMKs diskrimineringsvern på juridisk fakultet


Studentnettverket arrangerte 22.11 eksamensrettet forelesning om diskrimineringsvernet som konvensjonsbeskyttet rettighet, med særlig vekt på EMKs bestemmelser

• Sexual related genital pain generic viagra 52SHARED CARE CONCEPT (29).

.

Foreleser Andreas Kravik har laget en disposisjon som er å finne her: Disposisjon for forelesning om diskrimineringsvernet.

Share