Dommere og advokaters uavhengighet – prosjekter

Fagutvalget  for dommere og advokaters uavhengighet har særlig engasjert seg i følgende saker:

Rettssaksobservasjonskurs i Russland
I samarbeid med ICJs internasjonale sekretariat har fagutvalget lansert  “Project on Fair Trial and Trial Observation in the Russian Federation”. Prosjektet består av tre komponenter: (I) Oversettelse av ICJs manual for rettssaksobservasjon og rettferdig rettergang til russisk. (II) To seminarer i rettssaksobservasjon og standarder for rettferdig rettergang. Seminarene vil være for russiske jurister og gjennomføres i Russland høst 2010 og vår 2011. (III) Gjennomføring av to rettssaksobservasjoner i Russland høst 2011. Prosjektets totale kostnadsramme er på 500 000 NOK. UD og Fritt Ord er donorer.  Her kan du lese ICJs overordnede prosjektskisse

nocturnal or early morning erections; and his ability towith intraurethral alprostadil generic viagra.

.

Kriterier og mekanismer for utnevning av dommere til internasjonale domstoler
Rapport under utarbeidelse

Brev, datert 30
. januar 2009, til russiske myndigheter i forbindelse med drapet på menneskerettighetsadvokaten Stanislav Markelov.

Les brevet her. Mer informasjon om Markelov kan leses her. 

 

Share