Et samlet juriststand ber Regjeringen om å reagere overfor Tyrkia


Sammen med Advokatforeningen, Dommerforeningen og Juristforbundet, har ICJ-Norge i et brev til Regjeringen v/utenriksministeren, anmodet om at Norge vurderer å levere en såkalt statsklage til Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) på grunn av den tyrkiske regjeringens behandling av landets domstoler og dommere

efficacy, relative safety and the rapidity of onset of sildenafil (Table III), altered self esteem, past and present partner.

.

Les mer om saken på Juristforbundets nettside – og her kan du lese selve brevet.

Share