Flykning- og humanitærrett

Arbeidsfelt:

ICJ-Norges fagutvalg for flyktning- og humanitærrett arbeider opp mot norsk forvaltning av flyktningers beskyttelsesbehov, herunder norske myndigheter og selskapers tilstedeværelse i flyktningproduserende land.

Utvalget vil også kunne engasjere seg på pro bono-basis i utvalgte prinsipielle saker på feltet, på vegne av individer eller som partshjelp. Da vil enten advokater blant utvalgets egne medlemmer eller tilknyttede advokater før sakene. Utvalget tar imidlertid ikke imot henvendelser direkte fra privatpersoner, men vurderer kun saker som kommer fra organisasjoner som NOAS, og som disse organisasjonene har vurdert som særlig viktige og prinsipielle

Nyheter fra utvalget finner du her

Utvalget har følgende sammensetning:

Mads Harlem, (leder) madsharlem1@gmail.com

Constance Jessen Holm (nestleder), constanceholm@gmail.com

Martin Seglen Baadshaug (nestleder), mba@jus.no

Knut Erik Strøm, knuest@online.no

Kjersti Cecilie Jensen, kcj@hjort.no

Julia Bennin, juliabennin@gmail.com

Mads Andenæs, mads.andenas@jus.uio.no

Celina Therese Ekholt, cek@hjort.no

Sara Angell Hambro, sha@hjort.no

Christina V. Eckhoff, christinaeckhoff@gmail.com 

Kristel Tonstad, k.m.tonstad@gmail.com

Share