Personvern, kommunikasjonsfrihet og ytringsfrihet

Arbeidsfelt:

ICJ-Norges fagutvalg for personvern, kommunikasjonsfrihet og ytringsfrihet har i fokus lovgivning og andre myndighetstiltak som griper inn i borgernes rettssfære på de nevnte feltene.

Utvalget analyserer og utreder utvalgte problemstillinger på feltet, for å identifisere om og eventuelt hvordan slike tiltak ivaretar borgernes vern etter både Grunnloven og internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av

Nyheter fra utvalget finner du her.

Spørsmål om dette faguvalgets arbeid kan rettes til dets leder, advokat Erlend Balsvik

Medlemmer:

Erlend Balsvik, advokat, partner i advokatfirmaet Bull & Co (leder)

Anine Kierulf, advokat/postdoktor ved UiO

Jarle Langeland, advokat i advokatfirmaet Føyen Torkildsen

Cecilie Lorvik Bødtker Rønnevik, advokatfullmektig i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Trine Ottervik, advokatfullmektig i advokatfirmaet Schjødt

Juni Solbrække, advokatfullmektig i advokatfirmaet Hjort DA

Share