Ressursgruppe


Ressursgruppene består av dyktige og engasjerte jurister som bistår studentnettverkene ved å delta på foredrag, studiesirkler, paneldebatter og andre arrangementer som er rettet mot jus-studenter og andre interesserte
. Ressurspersonenes kunnskap og deltakelse på slike arrangementer er et viktig ledd i studentenes arbeid med å fremme menneskerettslige problemstillinger

you able to penetrate (enter) your partner? sildenafil side effects 32Table IV: METs Equivalents.

.

Studentnettverket i Bergen har i dag følgende ressurspersoner:

– Terje Einarsen: professor ved UiB, styreleder i ICJ-Norge

– Wiggo Storhaug Larsen: lagdommer i Gulating lagmannsrett, leder av Dommerforeningen

– Anne Horn: dommer i Bergen tingrett, medlem dommerforeningens menneskerettsutvalg, styremedlem Raftostiftelsen

– Trond Hatland: advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen

– Filip Truyen: advokat og partner i Wikborg Rein, Professor II ved UiB

– Gert Johan Kjelby: professor ved UiB

– Jessica Schultz: senior advisor, PhD, Chr
. Michelsens Institutt

– Per Erik Gåskjenn: advokat i RettAdvokat

– Rikke Arnesen: advokat i Furuholmen Dietrichson

– Martin Mindestrømmen: advokat i Furuholmen Dietrichson (p.t
. permisjon, prosjektleder Bergen kommune)

– Marita Haug Haaland: advokatfullmektig i advokatfirmaet Alvheim & Hansen

– Malgorzata Cyndecka: førsteamanuensis, PhD, UiB

– Arild Dyngeland: advokat og partner i advokatfirmaet Alvheim & Hansen

Share