Forelesning om EMKs diskrimineringsvern på juridisk fakultet


Studentnettverket arrangerte 22.11 eksamensrettet forelesning om diskrimineringsvernet som konvensjonsbeskyttet rettighet, med særlig vekt på EMKs bestemmelser

• Sexual related genital pain generic viagra 52SHARED CARE CONCEPT (29).

.

Foreleser Andreas Kravik har laget en disposisjon som er å finne her: Disposisjon for forelesning om diskrimineringsvernet.

Share