Høringssvar – lagring av IP-adresser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag om lagring av IP-adresser for å oppklare og hindre alvorlig kriminalitet.

Vedlagt følger ICJ Norge sitt høringssvar

Hovedinntrykket til ICJ Norge er positivt. ICJ Norge knytter merknader til behovet for utredning av personvernkonsekvenser, mengden data som lagres, samt bevissikring i sivile saker. Endelig kommenteres den foreslåtte tilstrammingen av politiets adgang på informasjon.

Notatet er utarbeidet av fagutvalget for personvern, kommunikasjonsfrihet og ytringsfrihet.

Share