ICJ-Norge gratulerer Jon Wessel-Aas med valget som ny leder av Advokatforeningen! Vi har hatt gleden av å ha Wessel-Aas som mangeårig styreleder. Vi ønsker ham lykke til med dette viktige arbeidet.

Share