ICJ-Norges innspill til Norges toårige medlemskap i Sikkerhetsrådet

ICJ-Norge ved Unni Kolsrud deltok på NGO-forum. Vedlagt følger vårt innspill der menneskerettighetssituasjonen i Jammu og Kashmir fremheves

dysfunction, changes in sexual desire, and orgasmic or viagra pill – anxiety.

. Teksten er skrevet av Kiran Aziz, styremedlem i ICJ-Norge.

Share