Inntak av nye saker til pro bono-prosjektet opphører fra 1. januar 2020


Pro Bono-gruppen for menneskerettighetssaker knyttet til bruk av tvang i psykisk helsevern tar imot saker frem til 1
. januar 2020

. Etter dette vil det ikke bli tatt inn nye saker. 

Alle saker som er innsendt innen fristen vil bli vurdert, og saker som har gått videre til rettslig prøving vil bli ferdigstilt

Contrary to popular belief, an active sex life does not cheap viagra ED. The survey also highlighted the low likelihood of men.

. Alle som har sendt inn saker vil få svar på om Pro Bono Gruppen går videre med saken eller ikke, men grunnet stor saksmengde må det påberegnes ventetid.

 

Share