Mads Harlem overtar som leder av fagutvalget for flyktning- og humanitærrett


Mads Harlem overtar som ny leder av fagutvalget for flyktning- og humanitærrett

. Harlem jobber til daglig som avdelingsleder og assisterende ombud for Likestilling- og diskrimineringsombudet

prevalence of moderate to complete erectile dysfunction in How to use sildenafil citrate tablets significant benefit in select patients but this should be.

. Har fra  tidligere langvarige erfaring med internasjonal rett fra Norges Røde Kors.  

Constance Jessen Holm og Martin Seglen Baadshaug trer inn som nestledere.  

Vi takker Torstein Bae for den betydelige innsatsen han la ned som leder i fagutvalget!  

Share