Møte om ØSK-komiteens konkluderende kommentarer etter eksaminasjon av Norge i 2013


ICJ-Norge kan anbefale sine medlemmer og andre interesserte å delta på møtet som beskrives i følgende invitasjon fra Jussbuss, We shall overcome, FIAN Norge og JURK:

Dato: 8. april 2014
Tid: 10.30-12.00
Sted: Menneskerettighetshuset i Kirkegata 5, 5. etg
.

Norge er bundet av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). Konvensjonen overvåkes av ØSK-komiteen, som er en ekspertkomité. På bakgrunn av rapporter fra norske myndigheter og menneskerettighetsorganisasjoner ble norske myndigheter eksaminert av ØSK-komiteen 21
. november 2013..

Den 2. desember 2013 ble ØSK-komiteens konkluderende kommentarer etter høringen publisert. Disse  inneholder noe ros, men peker også på kritikkverdige forhold ved statens etterlevelse av konvensjonen
. Kommentarene kan ses på:  http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=622&Lang=en

8. april er Virginia Bras Gomes i Norge. Hun er medlem i ØSK-komiteen og har vært medlem i komiteen siden 2003. Hun er også medlem av the Scientific Comittee for the Third World Forum on Human Rights (Nantes), Board of Trustees of the European Roma Rights Centre Foundation (Hungary) og Board of the Portuguese UNICEF Committee. I den forbindelse inviterer vi norske myndigheter, ombud og frivillige organisasjoner til et møte om oppfølging av ØSK-komiteens anbefalinger.

Virginia Bras Gomes vil snakke om å snakke om viktigheten av at anbefalingene ØSK-komiteen ga i sine konkluderende kommentarer følges opp av norske myndigheter. Møtet er lagt opp til en felles samtale mellom henne, norske myndigheter og organisasjoner
. Spesielt vil disse problemstillinger og anbefalinger bli tatt opp:

–       Ratifisering av ØSKs tilleggsprotokoll for individklageadgang.

–       Bruken av tvang i psykisk helsevern.

Det vil også være åpent for andre innspill.

Vi ber om at påmelding skjer til: froydis.patursson@jurk.no innen 4

recommendations. viagra generic of life..

. april. Eventuelle spørsmål kan også rettes hit.

For oppdateringer, følg med på facebook:

https://www.facebook.com/events/1481966712022532/?context=create&ref_dashboard_filter=upcoming&source=49
Med vennlig hilsen Jussbuss, We shall overcome, FIAN Norge og JURK.

Share