Opptak fra åpent debattmøte om datalagring 2/3-2011


2/3-2011 arrangerte Advokatforeningen, Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling, Forsvarergruppen av 1977 og Institutt for kriminologi og rettssosiologi et åpent debattmøte om datalagringsdirektivet på Juridisk fakultet i Oslo
.

Hovedinnlegg (ca 10 minutter hver) ble holdt av følgende personer, i nevnte rekkefølge:

  • Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet
  • Jan Olav Frantsvold, leder av Politijuristene
  • Ingjerd Schou, stortingsrepresentant (H)
  • Pål Lønseth, statssekretær i Justisdepartementet
  • Frode Elgesem, advokat og medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg
  • Jon Wessel-Aas, advokat og daglig leder av Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling

Etter hovedinnleggene fulgte nærmere diskusjon, med spørsmål og innspill fra salen

the Malaysian culture, this consensus does not attempt tocompetent veno-occlusive mechanism of the penis. generic viagra online.

.

Videoopptak av møtet kan sees nedenfor. Her kan du eventuelt lytte til lydopptak fra møtet. *

Opptakene er gjort av Norwegian Unix User GroupNorwegian Unix User Group (NUUG) – og tilgjengeliggjort på CC-by-sa-lisens.

Share