Opptak fra ICJ-Norges seminar om straffelovens tilregnelighetsbegrep


ICJ-Norge arrangerte et åpent seminar om straffelovens tilregnelighetsbegrep 29/5-2012
.

Ordstyrere var Anine Kierulf og Jon Wessel-Aas

• General Appearance viagra for sale • “Do you have any difficulties in your work situation?”.

. Innledere og paneldeltagere var:

  • Randi Rosenqvist, psykiater, Kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus
  • Pål Abrahamsen, psykiater, leder Seilduksinstituttet
  • Svenn Torgersen, psykolog, professor emeritus, Universitetet i Oslo, psykologisk institutt
  • Anders Løvlie, stipendiat, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
  • Ketil Lund, høyesterettsdommer emeritus og styreleder i ICJ-Norge

I tillegg satt det representanter for høy fagekspertise både innen jus, psykiatri, psykologi, sosiologi og kriminologi i salen
.

Opptaket* fra seminaret er redigert i to deler;

  1. Hovedinnlegg og paneldebatt
  2. Spørsmål og kommentarer fra salen

 

*Vi takker Harald Husøe/MediaFactory, som gjorde opptak og gjorde det tilgjengelig

 

Share