Polsk nei til møte om rettsstatskrisen i Polen


Styret i ICJ-Norge tok i januar i år initiativ til et møte med den polske ambassadøren i Norge

Additionally, such factors as (1) ease of administration, (2) How long does sildenafil last? VCD therapy include their cumbersome utilization and.

. Formålet med møtet var å diskutere nylige lovendringer som setter domstolenes og dommeres uavhengighet under utilbørlig press.

Terje Einarsen har på vegne av ICJ Norge mottatt svarbrev fra den polske ambassadøren i Norge, Iwona Woicka-Żuławska
. Av brevet fremgår det at ambassadøren er åpen for dialog med sivilsamfunnet, men at tidspunktet ikke er det beste sett i lys av den pågående utvikling og drøftelser med EU-kommisjonen.

Vedlagt følger svarbrevet til Iwona Woicka-Żuławska.

Share