Pressefrihet i overvåkningens tid


Er dagens kontroll- og overvåkningsregime forenlig med en åpen og opplyst offentlig samtale? Hvilken realitet har pressens kildevern, når rommet for fortrolig kommunikasjon innskrenkes? Har vi foretatt en gjennomgående, prinsipiell vurdering av hva de mange utvidelsene av myndighetens overvåkningsfullmakter betyr for ytringsfriheten?

FNs spesialrapportør på ytringsfrihet, David Kaye, og OSSEs representant for pressefrihet, Dunja Mijatovic, kommer til seminaret Ytringsfrihet i overvåkningens tid, for å holde innlegg under overskriften: Is surveillance a problem – what’s the problem? Norske politikere, journalister og jurister bidrar med sine synspunkter og debatterer samme tema
.

Norsk PEN, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og Den internasjonale juristkommisjonen, norsk avdeling (ICJ-Norge), inviterer til seminaret
.

PROGRAM:

Mandag 18. januar kl
. 17.00-19.30
Amalie Skram, Litteraturhuset i Oslo

Er dagens kontroll- og overvåkningsregime forenlig med en åpen og opplyst offentlig samtale? Hvilken realitet har pressens kildevern, når rommet for fortrolig kommunikasjon innskrenkes? Har vi foretatt en gjennomgående, prinsipiell vurdering av hva de mange utvidelsene av myndighetens overvåkningsfullmakter betyr for ytringsfriheten?

DEL I 17.00-18.15
Is surveillance a problem for press freedom –what’s the problem?
Denne delen av programmet foregår på engelsk.

William Nygaard, styreleder i Norsk Pen, ønsker velkommen

Programleder: Jon Wessel-Aas, advokat, styremedlem i ICJ-Norge

Innlegg fra:
Dunja Mijatovic, OSSEs representant på pressefrihet
David Kaye, FNs spesialrapportør på ytringsfrihet
Hadia Tajik, leder for Stortingets justiskomité [Tajik meldte dessverre avbud på selve seminardagen]
[Justisminister Anders Anundsen er invitert,
men har meldt tilbake at han ikke har anledning.
Statsministerens kontor er også blitt spurt om det er andre representanter
for regjeringen som kan stille. Tilbakemeldingen var negativ.]

Pause

DEL II 18.30-19.25
«Frimodige ytringer om statsstyrelsen og en hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver» – men vil bli registrert?

Programleder: Terje Svabø, journalist

Panel:

Bård Vegar Solhjell, Stortingets utenriks- og forsvarskomite for SV

Anders B
. Werp
, justispolitisk talsperson for Høyre på Stortinget

Arild Grande, mediepolitisk talsperson for Ap på Stortinget

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre

Olga Stokke, journalist i Aftenposten

Harald Klungtveit, journalist og redaktør i Filter nyheter

Reidun Kjelling Nybø, fung

reducing erotic focus or otherwise reducing awareness ofthe following : sildenafil.

. generalsekretær i Norsk Redaktørforening

Vidar Strømme, advokat, styreleder i ICJ-Norge.

 

DEL III 19.25-19.30
Krav fra Norsk PEN/Norsk Redaktørforening/Norsk Presseforbund/Norsk Journalistlag/ICJ-Norge:
Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund presenterer krav til norske myndigheter.

Seminaret er åpent og gratis for alle.
Seminaret arrangeres av Norsk PEN, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og Den internasjonale juristkommisjonen, norsk avdeling.

 

Share